Technische storing

Met het huishoudelijk restafval van meer dan 1 miljoen mensen produceren ISVAG en Engie elektriciteit voor meer dan 25.000 gezinnen.

Momenteel ligt deze elektriciteitsproductie stil, door een technische technische storing aan de elektriciteitsturbine van Engie, waar de stoom uit onze installatie wordt omgezet in stroom. Technici van Engie werken met man en macht om het defect op te lossen, zodat de elektriciteitsproductie zo snel mogelijk hervat kan worden.

De stilstand van de turbine heeft geen enkel effect op de werking van onze installatie en ook de levering van warmte aan het warmtenet loopt gewoon door.