Over ISVAG

Samen voor minder afval, Samen slim.  

Historiek

ISVAG is in 1975 opgericht als intergemeentelijke samenwerking voor afvalverwerking. Sinds die tijd is er veel veranderd. Vroeger zat alle afval door elkaar: glas, papier, textiel, blikjes, plastic, noem maar op. Dat is al lang niet meer zo. Mensen scheiden hun afval netjes. In Vlaanderen zijn wij zelfs koplopers op vlak van recyclage. Dat scheelt al heel veel restafval en dat is belangrijk. We verbranden dat laatste beetje restafval in een roosteroven en dat doen we zo goed, dat de rookgassen die daarbij vrijkomen maar een fractie zijn van de toegelaten normen. Dat scheelt dus al voor het milieu. Maar, zeggen wij, voorkomen is beter dan genezen. Hoe minder afval we met z’n allen produceren, hoe beter voor iedereen.

Isvag in Cijfers

Samen werken voor een circulaire economie

Doel

Innovatie, samenwerking en investeringen zijn nodig om te evolueren naar een circulaire economie.

ISVAG wil vanuit zijn rol als afvalenergiecentrale blijven bijdragen aan de realisatie van deze maatschappelijk relevante doelstellingen. Daarom focussen wij ons op 9 doelstellingen die voor ons prioriteit hebben en waaraan wij gaan bijdragen de komende jaren.

Onze drie strategische krachtlijnen voor de periode 2020-2024 zijn:

  1. Investeren in nieuwe energie
  2. Inzetten op mensen
  3. Streven naar operational Excellence

Structuur

Zoals elke intercommunale wordt ook ISVAG bestuurd door een Raad van Bestuur, met afgevaardigden van de participerende steden en gemeenten.