Duurzame afvalverwerking in Antwerpen

  • Innovatieve technieken
  • Duurzame oplossingen
  • Hergebruiken van energie

Duurzame afvalverwerking is een belangrijke uitdaging met zicht op een beter klimaat. Bij ISVAG in Antwerpen verwerken wij afval duurzaam en weten we tegelijkertijd alle vrijgekomen energie te recupereren. In onze centrale weten we die energie om te zetten naar groene stroom en warmte die we verdelen onder gezinnen en bedrijven. Deze duurzame manier van afvalverwerking kan een beduidend verschil betekenen op lange termijn.

Wilt u een rondleiding?

Plan nu snel uw bezoek!

Duurzame afvalverwerking als essentiële bouwsteen voor een kringloopeconomie

Wanneer we afval duurzaam kunnen verwerken, staan we een stapje dichter bij een kringloop- of circulaire economie. Dit betekent dat gebruikte producten op een andere plaats in het economisch stelsel hergebruikt worden voor de productie van een ander goed. Zo weten wij huishoudelijk restafval te verwerken om er vervolgens energie mee op te wekken. Bij het duurzaam verwerken van afval is het belangrijk om altijd zicht te hebben op de emissie van schadelijke gassen en stoffen. Met behulp van verschillende filters en carbon capture en storage trachten wij zo min mogelijk uit te stoten in de atmosfeer. We behoren daardoor tot de 5% schoonste afvalwerkingsbedrijven in Europa.

Blijven innoveren en groeien

Momenteel levert onze duurzame afvalverwerking groene stroom op voor 25.000 gezinnen, maar we hebben altijd de ambitie om uit te breiden. Zo willen we 40.000 gezinnen en bedrijven van energie en warmte voorzien met het verwerken van 190.000 ton restafval per jaar. Als lid van BW2E of Belgian Waste-to-Energy hebben wij ook continu een oog op de recente evoluties in de sector en delen wij kennis en ervaring. Zo hopen we dat onze energiecentrale in Antwerpen waar we afval duurzaam verwerken een voorbeeld mag zijn voor de toekomst.

Dankzij het warmtenet neemt de nieuwe installatie in een directe straal van 1,5 km acht keer de eigen emissies voor NOx weg!

- Universiteit Antwerpen